Sti i Rondane - Foto: Hege Skjellerudsveen / Den Norske Turistforening
Foto: Hege Skjellerudsveen / Den Norske Turistforening

Tidligere har vi brukt begreper som «tur» «turforslag» og «ruter» om hverandre på UT. Nå rydder vi opp i begrepsbruken på nye UT. Fra nå av skal vi bare bruker begrepet «turforslag» når vi beskriver turene du kan gå på UT

Kort fortalt er et turforslag «en tur fra A til B som alle kan gå"

Alle de gamle rutene skal konverteres til turforslag. Siden ikke alle er på plass på UT.no enda kan du fremdeles finne alle de gamle rutene på Turistforeningen.no. sine sider.

Vi forventer at alle de 2700 rutene er tilbake igjen på i løpet av høsten 2014.