Om kartene på UT.no

Du kan velge mellom tre ulike kartlag når du bruker karttjenesten på ut.no/kart:

  • «Topokart»: Dette kartlaget kommer fra Kartverket, og er det samme som du finner som standard kartlag på norgeskart.no (her kalles det «terrengkart»). Dette inneholder flere detaljer og er derfor bedre egnet når du skal planlegge en konkret tur eller hvis du har behov for å se hvor du er når du er ute på tur.
  • «Papirkart»: Dette kartlaget kommer også fra Kartverket, og er det samme som kalles «Rasterkart» på norgeskart.no. Dette kartlaget ligner på de trykte papirkartene fra Kartverket.
  • «Oversiktskart»: Dette er et standard kartlag fra Mapbox, leverandøren av karttjenesten vi benytter på UT.no. Vi har lagt på norske stedsnavn fra Kartverket, hyttene, samt navn på turområder i dette kartlaget, men stier og annet innhold i kartlaget kommer fra OpenStreetMap. Kartlaget fungerer fint som oversiktskart, men mangler dessverre en del detaljer (veier, elver, vann) som er nyttig for turplanlegging. Det er derfor heller ikke egnet som kart å navigere etter når du er på tur. Vi vil etter hvert erstatte dette kartlaget med et som inneholder flere detaljer og data fra Kartverket.

Husk kart og kompass når du skal på tur!
Kartene på UT.no er kun ment som hjelpemiddel og må ikke erstatte kart og kompass når du skal på tur. Da bør du ha kart som viser terrenget tydelig med mange detaljer, for eksempel topografiske kart i målestokk 1:100.000 eller 1:50.000. Turkartene er ofte de enkleste å finne fram etter.

All ferdsel i naturen skjer på eget ansvar.

Om sommer- og vinterruter

I karttjenesten på ut.no/kart kan du velge om du vil se «sommerstier» og/eller «vinterløyper». Dette er sommer- og vinterruter hentet fra Kartverkets nasjonale database for tur- og friluftsruter, som forvaltes av Kartverket. Her finner du ikke bare T-merkede ruter og DNTs merkede vinterløyper i fjellet, men også ruter og løyper som blir vedlikeholdt og merket av andre lag, grupper og organisasjoner i hele landet. Rutene blir regelmessig oppdatert på UT.no når Kartverket gjør endringer i sitt datasett. Hvis du finner feil eller mangler kan du melde inn dette via Kartverkets tjeneste rettikartet.no